GENKI PLAZA

Hạng mục   : Thi Công Hoàn thiện

Địa điểm     : Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình là Trung tâm sinh hoạt Người cao tuổi sẽ thiết lập một môi trường sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe thể chất theo mô hình và tiêu chuẩn Nhật Bản.